ILUSTRACE: tmaleci.cz

Cena pobytu ve tmě

27.11.2016 / TMA LÉČÍ / 

Cena za den včetně stravy 1 700Kč. Bez stravy 1 550Kč.

Cena za den pro důchodce 1 000Kč. Bez stravy 850Kč.

V ceně máte stravu na celý den. Nádobí, příbory, sklenice jsou ve svatyních.

Čisté povlečení dvou polštářů, čisté prostěradlo na matraci. Deku nebo spacák si prosím přivezte vlastní. Někteří klienti se více potí a deka i přes nové povlečení je tak lepší vlastní. Kdyby vám byla zima, deku vám přidáme. Stejně tak i druhý polštář, pokud někdo potřebuje pro pohodlí více. Najdete tu i meditační podsedák na meditování, i židli. Jogamatku na cvičení.

K dispozici jsou ekologická mýdla, ale stejně vás prosíme používat je co nejméně a ideálně se sprchovat bez mýdla. Zlepšíte si tím i imunitu. Na umyvadle i ve sprše najdete 500ml balení tekutého mýdla, různých vůní.  Vyrobeného v britské rodinné firmě Bio-D důsledně šetrným procesem z přísad nejvyšší kvality s cílem minimálního dopadu na životní prostředí. Neobsahuje fosfáty, ropné deriváty, konzervanty, enzymy, GMO ani umělé vůně. Netestováno na zvířatech, žádné živočišné přísady. Certifikováno pro účinnost proti E.coli, salmonele a MRSA stafylokokovi. Hypoalergenní, vhodné i pro citlivou pokožku.

V ceně jsou i náklady na energie, úklid, daň z přijmu ve výši 19%, náklady na reklamu, opravy, na rozbory vody pro hygienu,  vývoz septiku a co zbyde, to je plat průvodců terapií, kteří to dělají i jako poslání a službu na své cestě k Bohu. Doprava do okolí 15km plus 200kč.

Používáme toaletní papír s enzymy, který se snadněji rozkládá.

Jak pobyt uhradit?

Vyberte si termín v našem kalendáři.

Vaší rezervaci vám potvrdíme mejlem a požádáme vás o úhradu zálohy na náš účet.

Závazná rezervační záloha je ve výši 50% ceny pobytu.

Je třeba ji uhradit nejpozději 60 dní před zahájením pobytu. Můžete však uhradit již plnou cenu pobytu.

O plnou cenu vás prosíme nejpozději 14 dní před nástupem.

Pokud chcete vystavit fakturu, pošlete nám prosím své fakturační údaje na e-mail: info@tmaleci.cz

a my vám ji předáme osobně nebo zašleme poštou.

Podmínky a storno poplatky

  • V případě, že pobyt předčasně ukončíte, zaplacená částka propadá v plné výši. Na tento termín již neseženeme náhradníka.
  • Vámi zvolený termín lze změnit bezplatně na jiný nejpozději 21 dní před nástupem.
  • Vaše objednávka terapie tmou je závazná.
  • Závazná rezervační záloha je ve výši 50% ceny pobytu. Je třeba ji uhradit nejpozději 60 dní před zahájením pobytu. Můžete však uhradit již plnou cenu pobytu. O plnou cenu vás prosíme nejpozději 14 dní před nástupem.
  • Konzumace alkoholu a kouření je ve svatyních zakázáno. Porušení této podmínky může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.
  • Čas hodiny nástupu a ukončení terapie bude sjednán individuálně.
  • Storno poplatek je ve výši: 100% plné ceny pokud svůj pobyt zrušíte méně než 12 dní před nástupem terapie. Po informaci o zrušení vašeho pobytu hned hledáme náhradníka a pokud ho seženeme, storno poplatek je vám odpuštěn a peníze vráceny v plné výši.
  • Storno poplatek je ve výši: 50% plné ceny pokud svůj pobyt zrušíte méně 30-12 dní před nástupem terapie. Po informaci o zrušení vašeho pobytu hned hledáme náhradníka a pokud ho seženeme, storno poplatek je vám odpuštěn a peníze vráceny v plné výši.

Terapie tmou jako dárek

Rádi Vám vystavíme poukaz jako dárek pro kohokoliv. 🙂

Před začátkem terapie, během vstupního pohovoru,  vás poprosíme o podepsání reverzu v tomto znění:

Provozovatel terapie tmou:

Tma léčí s.r.o.

IČ:  28352483   DIČ:CZ 28352483

Zastoupená jednatelkou: MUDr. Natálií Blanárovou

a

Já níže podepsaný/á

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

činím

Čestné prohlášení o zdravotní a jiné způsobilosti k terapii tmou

* Čestně prohlašuji, že jsem plnoletý/plnoletá, svéprávný/svéprávná, duševně zdravý/zdravá a ve svém jednání svobodný/svobodná. Činím tímto při plných smyslech, dokonale informován/informována a po zralém uvážení všechna následující prohlášení.

* Terapii tmou podstupuji na základě své svobodné vůle a na vlastní žádost a jsem si vědom/a všech zdravotních rizik a komplikací z terapie vyplývajících. Prohlašuji, že jsem pro terapii tmou způsobilý/á, a že terapii tmou absolvuji na své vlastní riziko.

* Netrpím žádnou formou psychického onemocnění a nikdy jsem nebyl/nebyla pro taková onemocnění léčen/léčena. Prohlašuji, že zároveň nejsem v žádném ambulantním psychiatrickém léčení a netrpím fobií neslučitelnou s pobytem ve tmě či v uzavřeném prostoru. Zároveň netrpím žádnou jinou nemocí, která by mne omezovala při terapii tmou.

* Nejsem závislý/závislá na alkoholu, drogách, psychofarmakách, ani jiných psychiku ovlivňujících látkách.

* Po dobu terapie tmou nebudu užívat žádné drogy ani jiné omamné látky, včetně kouření.

* Nemám potíže s příjmem potravy a nápojů.

* Nemám žádné infekční onemocnění. Nejsem ve vyšším stupni těhotenství než ve 3 měsíci a nejsem rizikově těhotná.

* Prostudoval/prostudovala jsem si internetové stránky provozovatele. Všechny podmínky i okolnosti pobytu ve tmě mi podrobně vysvětleny a mé dotazy zcela zodpovězeny při vstupním pohovoru. Vzal/vzala jsem na vědomí zejména nebezpečí držení hladovky (půstu) při pobytu ve tmě. Beru na vědomí, že při pobytu ve tmě budu přijímat raw/vegan/vegetariánskou stravu. Při pobytu ve tmě se zcela zdržím kouření.

* Pro pobyt ve tmě jsem se rozhodl/rozhodla zcela svobodně. Je mi zřejmé a jasné, že pobyt ve tmě znamená přítomnost téměř dokonalého ticha, tmy a samoty, přičemž však chápu, že pobyt mohu kdykoliv ukončit nebo přerušit a odejít na světlo, protože nejsem v pobytových prostorách nijak uzamčen/uzamčena ani omezen/omezena na svobodě pohybu.

* Zavazuji se ukončit, nebo přerušit pobyt ve tmě, anebo alespoň informovat personál okamžitě, jakmile zaznamenám jakákoli fyzická nebo duševní negativa nebo pokud se pro mne pobyt stane jakkoli nekomfortním.

* Při terapii tmou nebudu nikterak zasahovat do vybavení objektu a budu se řídit instrukcemi týkající se ovládání spotřebičů. Beru na vědomí, že jsem povinen/povinna počínat si tak, abych nezpůsobil/a žádnou škodu.

* Souhlasím s tím, že personál je oprávněn můj pobyt v zařízení ukončit, kdykoli zjistí, že obsah tohoto prohlášení není pravdivý, úplný, nebo není z mé strany plněn. Souhlasím s tím, že stejné oprávnění přísluší personálu za situace, kdy okolnosti (zdravotní, přírodní, společenské, technické) zapříčiní, že můj pobyt v zařízení přestane být bezpečným nebo přínosným.

* Jsem si vědom/a, že při terapii tmou mohou vzniknout jakékoliv nečekané události. V případě nežádoucích zdravotních následků a/nebo poškození se zavazuji, že po provozovateli terapie tmou nebudu uplatňovat žádné nároky a žádat finanční či jinou kompenzaci.

* Vše, co jsem prohlásil/prohlásila je pravdivé a úplné a provozovateli terapie tmou jsem nic nezamlčel. Vše, co jsem se zavázal/zavázala konat nebo nekonat, bezezbytku dodržím. Beru na vědomí, že to je podmínkou bezpečného, ale i příjemného a přínosného pobytu ve tmě, pro který jsem se rozhodl/rozhodla.

Svým podpisem stvrzuji pravdivost výše uvedených údajů.

V Hodoníně u Kunštátu dne ……………..……

Podpis:…………………………………………

Kdo vás bude provázet?

Při vaší cestě Vás budu provázet já, Natálie, spolu s týmem zkušených terapeutů a průvodců, kteří se specializují na různé formy terapeutické práce a osobního rozvoje. Naším cílem je vytvořit pro vás bezpečný a podpůrný prostor, kde můžete prozkoumávat své vnitřní světy, léčit staré rány a nacházet nové směry.

Každý z nás má bohaté zkušenosti a individuální přístup, aby vám poskytl maximální podporu na vaší cestě k sebepoznání a naplnění. Během pobytu budeme společně pracovat na tom, abyste se cítili více propojeni se svým srdcem, duší a celým bytím.

S láskou a péčí,

Natálie a tým průvodců.